Bloed Conjugatie binding Conjugatus gekoppeld Conjunctivitis bindvliesontsteking. D oog Conservatief op behoud gericht, afwachtend Conserveren in stand houden Constipatie verstopping, harde of uitblijvende ontlasting Constitutioneel door de lichaamsbouw bepaald Contact aanraking Contaminatie verontreiniging of besmetting met chemische stof of bacterie continu voortdurend Contra-Indicatie een reden om een behandeling of onderzoek niet uit. Bij roentgenonderzoek delen op te laten lichten Contusie kneuzing Convalescentie periode van herstel Conventioneel wat door het vaste gebruik bepaald is Conversie omzetting Convulsie stuip, toeval coordinatie onderlinge afstemming in de bewegingen Cor Pulmonale aandoening van de rechterhart-helft met gevolgen voor de longen Cornea hoornvlies. H oog Coronair met betrekking tot de krans-slagaders. Hart Corpus Luteum geel lichaam Correctie verbetering Correlatie samenhang Corresponderen overeenstemmen met Cortex schors Corticaal met betrekking tot de schors Corticosteroide bijnierschorshormoon Cosmeticum schoonheidsmiddel Coxalgie heuppijn Craniaal met betrekking tot de schedel Creatininemie teveel aan afbraakprodukten (creatinine) in het bloed Crisis ernstige ziekteaanval Criterium toets. Om de inhoud van de baarmoeder te verwijderen Curve kromme lijn Cutaan met betrekking tot de huid cyanose blauw verkleurde huid meestal als gevolg van een zuurstof tekort Cyclisch wat regelmatig terugkeert Cycloplegie verlamming van het aanpassingsvermogen van het oog Cyclus terugkerende regelmatige reeks Cystitis. H hart Decongestivum middel dat zwelling vermindert Decorum fatsoen Decubitus doorligwond Defecatie stoelgang, het produceren van ontlasting Defibrillatie elektrische behandeling van hartritmestoornis Deficiëntie tekort Deficit gebrek degeneratief afnemen of vermindering van orgaan of functie degradatie afbraak dehydratatie tekort aan vocht in de weefsels, onttrekking van. Lichamelijke aandoening, vergiftiging of onthouding van middelen Dementie geestelijke achteruitgang Demulcens middel om huid, slijmvliezen enz.

tumor alvleesklier te zijn Autonoom zelfstandig azoospermie gebrek aan zaadcellen azotemie toename van het stikstofgehalte van het bloed Bacil staafvormige bacterie bactericide bacteriedodend. Gaatje door tandbederf Cefalalgie pijn in het hoofd Cellulitis ontsteking van het onderhuidse bindweefsel Celmembraan omhulsel (wand) van de cel Cerebellair met betrekking tot de kleine hersenen Cerebraal met betrekking tot de grote hersenen Cerebrospinaal met betrekking tot hersenen en ruggemerg Cerebrovasculair met betrekking tot. Gebruikt voor de behandeling van metaal vergiftiging Chemisch scheikundig Chemoreceptor cel die gevoelig is voor scheikundige prikkels Chemotherapeuticum medicijnen waarmee kanker behandeld wordt Chemotherapie behandeling van kanker met medicijnen Chirurgisch betrekking hebben op operatief Chloasma levervlekken, huidverkleuringen Cholangiografie roentgenonderzoek van de galwegen Cholangitis ontsteking van. Huid Commensaal onschadelijke gastkiem (bacterie) bijv. In de darm Commotio schudding, gebruikt voor hersenschudding Compatibel op elkaar aansluitend, met elkaar in overeenstemming te brengen Compensatie herstel van het evenwicht Competitief die elkaar bestrijden of tegenwerken Complement aanvulling Complementair aanvullend Complex ingewikkeld Complicatie bijkomende ziekte (verergering) Component bestanddeel Concentratie sterkte van een.

Accidenteel toevallig, of als gevolg van een ongeluk. Accommodatie scherpstelling vban het oog, accumulatie ophoping van stoffen, aciditeit zuurgehalte. Acidose zuurvergiftiging, acne puistjes, acrocyanose blauwkleuring van handen, voeten, acth hormoon afgescheiden in het hersenaanhangsel, actief werkzaam. Activeren werkzaam maken, activiteit werking, acustischit (akoestisch) het gehoor betreffend, acuut plotseling en hevig. Adaptatie aanpassing Addictie verslaving Additioneel toegevoegd Additivum toevoeging Adenitis (lymf)klierontsteking Adenoom goedaardig klierweefselgezwel Adequaat correct en passend bij Adhesie vergroeiing Adjuvans toevoegsel Adnexitis ontsteking van de eierstokken en de eileiders Adolescent jeugdig persoon, puber Adrenerg. Sympathische zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met een effect als van adrenaline Adrenolyticum middel dat adrenaline bevat Adsorberen aantrekken, aan de oppervlakte binden Adstringerend bijtend of samentrekkende stof, veelal gebruikt coolpad om bloeding of vochtafscheiding van huid of slijmvlies tegen te gaan Adult volwassene Advies. Een hersenaandoening Affiniteit aantrekkingskracht Afterload nabelasting Agalactie gebrek aan moedermelk Agammaglobulinemie gebrek aan bloedeiwit dat rol speelt bij afweer Agens werkzame (chemische) stof Aggravatie verergeren of overdrijven Aggregatie samenklontering Agitatie opwinding Agonist spier die zelfstandig werkt Agranulocytose vermindering van het aantal korrelcellen(witte bloedcellen) in het. Atropine Alkalose zuurverlies Alkyleren een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen Allergeen stof die overgevoeligheid veroorzaakt Allergie overgevoeligheid Allergisch overgevoelig Alopecie haaruitval Alternatief anders en even geschikt Alterneren elkaar afwisselen Alveolitis ontsteking van de longblaasjes Amblyopia ambly-opie (lui oog) Ambulant in staat review om te lopen Amenorrhoea. Mens Anabool weefselopbouwend Anaemia anemie (bloedarmoede) Anafylactisch als gevolg van overgevoeligheid (allergie) Analepticum versterkend middel Analgeticum pijnstiller Analoog overeenkomend met Analyse ontleding Anamnese vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis Ananroob onafhankelijk van zuurstof Anastomose vaatverbinding, het aan elkaar verbinden van 2 vaten Anatomisch met betrekking tot. Migraine of een toeval Auraal met betrekking tot een zintuigsignaal als voorbode van bijv.

tumor alvleesklier

Carbosin 10 mg/ml, concentraat voor oplossing voor


Abces ophoping van make pus in het lichaam, etterbuil. Abdomen buik(holte abdominaal met betrekking tot de buik, aberrant afwijkend bijv. Een aberrant orgaan ligt op een afwijkende plaats in het lichaam. Abnormaal afwijkend van de norm, abortus miskraam, abortus provocatus opgewekte miskraam meestal via het wegzuigen van de vrucht uit de baarmoeder. Abrasie schaafwond, afkrabbing, abrupt plotseling, absence kortstondig bewustzijnsverlies als gevolg van een stoornis in de hersenen. Absorptie opname, abstinentie onthouding(sverschijnselen. Van medicijnen, alcohol, drugs. Acantholyse verlies van samenhang van de opperhuid waardoor de huid loslaat.

Alvleesklier, ook wel bekend als Pancreas


Ons lichaam produceert voordurend beschadigde cellen. Niet iedereen krijgt echter kanker. Genetische factoren spelen in ten. Voorkomen en behandelen van rugklachten Pijn in uw rug? Rugklachten gebruiken we als verzamelterm voor verschillende klachten aan de rug. Wanneer u last heeft van. "Collagen scaffolds for orthopedic regenerative medicine". "Niemand kan twee heren dienen.

tumor alvleesklier

Mijn dochter (12 jaar) gebruikt sinds 8 maanden Humira. Nu krijgt ze ineens erge haaruitval.

Virale hepatitis Primaire biliaire cirrose Primaire scleroserende cholangitis Auto-immuun hepatitis leververvetting (leversteatose) leverziekten door. Fluorouracil remt kanker (cytostaticum). Als infuus bij borstkanker, kanker van slokdarm, maag, darmen, alvleesklier, lever, baarmoeder, eierstokken, vagina, blaas. Adalimumab onderdrukt de lichaamsafweer en remt ontstekingen. Het wordt onder meer gebruikt bij reumatoïde artritis spieren en bij psoriasis. Antikanker - een nieuwe levensstijl.

Pancreas-problemen: 5 aandoeningen v/d alvleesklier

Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen. Vraag het de webapotheker 24 november 2017, zeer heftig medicijn met ernstige apparatuur bijwerkingen, zowel lichamelijk als geestelijk. Het geestelijk aspect is ernstig onderbelicht. Lees meer, ik gebruik humira nu sinds december 2016 en liep hiervoor met ernstige heupklachten (ziekte van Bechterew). Een dag na de eerste spuit merkte ik al dat. Lees meer 21 February 2017.

tumor alvleesklier

De alvleesklier en haar enzymen

Waarschuw dan uw arts. Deze tekst is opgesteld door het. Geneesmiddel Informatie bewustzijn centrum van de knmp. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter beoordeling van Geneesmiddelen vindt. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de knmp niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek.

U kunt last krijgen van nadelen roodheid, jeuk, pijn en zwelling op de plaats van de injectie. Meestal gaat dit binnen enkele dagen vanzelf over. Geef de injectie daarom steeds op een andere plaats. Andere bijwerkingen: luchtweg- of andere infecties, maagdarmklachten en hoofdpijn. Bloedafwijkingen kunnen ontstaan na enkele weken tot maanden. De arts zal uw bloed daarom regelmatig controleren. Krijgt u keelpijn, koorts of krijgt u snel blauwe plekken?

Alvleesklier by myrthe peters on Prezi

Adalimumab onderdrukt de lichaamsafweer en remt ontstekingen. Bij gewrichtsontstekingen (reuma, ziekte van Bechterew darmontstekingen (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa de huidziekte psoriasis en overige huidaandoeningen. Verder bij de oogziekte uveïtis en soms bij sarcoïdose (ziekte van Besnier-boeck). Meestal merkt u lift binnen enkele weken dat de ziekte rustiger wordt. Merkt u binnen 2 tot 4 maanden geen effect? Dan zal uw arts een ander medicijn voor u zoeken. U kunt het medicijn zelf toedienen. De arts of verpleegkundige zal u uitleggen hoe u dit moet doen. Meestal gebruikt u 1 keer per twee weken een injectie; soms 1 keer per week.

Tumor alvleesklier
Rated 4/5 based on 535 reviews